بزرگان ورزش در آبکنار

اصغر شیرپور آبکنار و محمد حبیبی آبکنار از مربیان کنونی تیم ملوان

حبیبی_شیرپور

malavan

اصغر-شیرپور-آبکنار

بانو فاطمه هزاری آبکنار از چهره های موفق ورزشی آبکنار

Hezari

آقای صفر پیوندی  از مربیان کنونی باشگاه فرهنگی و ورزشی اتحاد آبکنار

peyvandi

محمد-حبیبی-آبکناری

آقای محمد معصومی فوتبالیست پیشکسوت، بازیکن سابق تیم استقلال رشت

Masomi